Κορίτσια της Monster ή της Budweiser.. Δύσκολη απόφαση!

Capture2

Capture2

Πηγή
Monster source
Monster source 2
Budweiser source Thethrottle  WOMEN