Έτσι γίνεται η αναγόμωση ελαστικών και έτσι τα αναγνωρίζεις..

dada

Η αναγόμωση είναι μια τεχνική που επιτρέπει την αύξηση της διάρκειας ζωής των ελαστικών. Πρόκειται για την αντικατάσταση του πέλματος ενός φθαρμένου ελαστικού με ένα νέ

ο πέλμα, διατηρώντας τον ίδιο σκελετό.

Αυτή η εργασία είναι εφικτή μόνο για τα επαναχρησιμοποιήσιμα ελαστικά (PUR).

Η αναγόμωση απευθύνεται πρωτίστως στην αγορά βαρέων βαρών (85 %). Αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% των πωλήσεων για τα επιβατικά αυτοκίνητα.  Όλα τα αναγομωμένα ελαστικά υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους. Εξάλλου, από τον Ιανουάριο 2002, υπόκεινται επίσης στις ίδιες δοκιμασίες επιδόσεων και ασφάλειας με τα καινούργια ελαστικά πριν να διατεθούν στην αγορά. Η αναγραφή “retread” (αναγομωμένα) είναι υποχρεωτική.

Διάβαστε την συνέχεια…